Informacja o XX sesji Rady Miejskiej w Piątku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję  XX uroczystą sesję Rady Miejskiej w Piątku, na dzień 28 maja 2020 r. na godz. 12:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
2. Stanowisko Rady Miejskiej w Piątku w sprawie uczczenia XXX-lecia powstania
samorządu terytorialnego.
3. Wystąpienia okolicznościowe – Pan Krzysztof Lisiecki, Burmistrz Piątku, Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwał i zadań w okresie między sesjami.
5. Zamknięcie sesji.


 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     w Piątku

                                                                                                        mgr inż. Daniel Gorący

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 maja 2020, 14:08:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102