Informacja o XXI sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w środę 24 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku - ul. Rynek 16 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Piątek za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2019 rok,
c) absolutorium dla Burmistrza Piątku z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
d) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 – 2032,
e) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
f) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek,
g) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (17 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 czerwca 2020, 13:32:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272