Informacja o XXII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w piątek 3 lipca 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku - ul. Rynek 16 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice,
c) odwołania Skarbnika Gminy Piątek na wniosek Burmistrza Piątku,
d) powołania Skarbnika Gminy Piątek
e) zgłoszenia wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o rozpoznanie spraw o Sygn. akt. I SA/Łd 245/20,
f) zgłoszenia wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o rozpoznanie spraw o Sygn. akt I SA/Łd 246/20.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (1 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lipca 2020, 08:15:24)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (2 lipca 2020, 10:07:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136