Informacja o XXIII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w środę 2 września 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku - ul. Rynek 16 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Piątku.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej, która uzyskała mandat w wyborach uzupełniających w dniu 9.08.2020r. oraz złożenie ślubowania przez radną.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 - 2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c)  zmiany Uchwały Nr XVIII/99/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 kwietnia 2020r.  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek,
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2020/2021,
e) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
f) rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Sutor dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”,
g) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,
h) zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Piątek i ich składów osobowych oraz ustalenia  zakresów działania.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 sierpnia 2020, 09:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246