Informacja o XXIV sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w środę 30 września 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku – ul. Rynek 16 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Piątek w roku szkolnym 2019/2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Nr XV/83/2020 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2020,
b) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 – 2032,
c) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (23 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 września 2020, 12:17:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201