Informacja o XXV sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że w środę 4 listopada 2020 r. odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Piątku (korespondencyjna).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piątku
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
- określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2021,
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 na terenie Gminy Piątek,
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Piątek,
- ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu poboru,
- uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
3. Interpelacje i zapytania radnych.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (28 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 października 2020, 14:05:45)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (2 listopada 2020, 13:45:04)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 276