Informacja o XXIX sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 19 lutego 2021 r. (piątek) odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Piątku (korespondencyjna).
 

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
c) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021 – 2024,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia.  
3.Interpelacje i zapytania radnych.
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (12 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 lutego 2021, 09:02:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159