Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 03 listopada 2021 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Wystąpienie p. Prezes Zarządu LGD „POLCENTRUM” nt. działalności LGD i przewidywanych naborach wniosków w 2022 roku.
7. Informacja Kierownika GCUW nt. realizacji zadań oświatowych w Gminie Piątek w roku szkolnym 2020/2021.
8. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych  za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 – 2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 na terenie Gminy Piątek,
d) określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2022,
e) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (działki nr 842, 844 i 845 położone  w obrębie geodezyjnym Piątek),
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (25 października 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 października 2021, 14:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129