Informacja o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piątku. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Piątku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) uchwalenia budżetu Gminy Piątek na 2022 rok,
c) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032,
d) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
e) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022,
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2022-2024,
g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na  2022 rok,    
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (22 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 grudnia 2021, 11:11:06)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 grudnia 2021, 11:14:38)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161