Informacja o XLI sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 20 kwietnia 2022r. (środa) o godz.13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Piątku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Piątek za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,   
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022 r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (13 kwietnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 kwietnia 2022, 08:06:59)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 kwietnia 2022, 09:05:24)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123