Informacja o XLII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 25 maja 2022r. (środa) o godz.13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Komunalnej oraz Wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Piątku.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
8. Przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
c) uchylenia uchwały nr XLI/220/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (18 maja 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 maja 2022, 13:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244