Informacja o XLIV sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 3 sierpnia 2022r. (środa) o godz.9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII  sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
           na lata 2022 – 2032,
      b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
      c)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego
           obowiązującego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek,
      d)  uchylenia uchwały nr XLIII/230/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r.
            w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
            rok od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
            rekreacyjno – wypoczynkowe,
       e)  uchylenia uchwały nr XLIII/231/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r.
            zmieniającą uchwałę nr XVIII/103/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji
            o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (29 lipca 2022)
Opublikował: Marcin Nadolski (29 lipca 2022, 09:02:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66