Informacja o XLV sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 7 września 2022r. (środa) o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 11 grudnia 2019 r. uchwalonego Uchwałą Nr XIV/74/19 Rady Gminy Piątek, zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/183/21,       
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (31 sierpnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 sierpnia 2022, 13:59:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55