Informacja o L sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 13 stycznia 2023r. (piątek) o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032,
    b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
    c) zmiany Uchwały Nr XXXV/193/21 Rady Miejskiej w Piątku w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
    d) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piątek na lata 2023-2027.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (5 stycznia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2023, 14:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29