Zapytania i interpelacje radnych - II sesja

1) Radny D. Jóźwiak wystąpił w n/w sprawach;
- przetargu na zakup energii elektrycznej w 2019 r.- czy ceny przedstawione przez Pana Wójta dotyczące energii elektrycznej są cenami brutto czy netto?,
- remontu mieszkań komunalnych- kto jest płatnikiem wyremontowanych mieszkań?,
- targowicy w Piątku – jaki jest przychód  z targowicy w stosunku do kosztów utrzymania?.

2) Radny P. Budner wystąpił w sprawie wycinki krzaków przy drodze gminnej Konarzew – Krzyszkowice.

3) Radny P. Kalusiński wystąpił w n/w sprawach; - budowy drogi na ul. Polnej i Bitwy nad Bzurą w Piątku- czy zamierza Pan Wójt prowadzić rozmowy z mieszkańcami w sprawie budowy tych dróg?, czy uwzględniamy tam jakiś chodnik i jakie są dalsze sugestie i ewentualnie przeznaczenia kwot na wykup fragmentów tych działek, czy dalszych działań?,
- w nawiązaniu do spotkania z Wojewodą Łódzkim w sprawie dofinansowania do budowy dróg gminnych - czy nie należy podjąć decyzji na budowę nakładki na drodze gminnej w Piekarach?,
- rozbiórki sali OSP w Piekarach po najniższych kosztach. Teren jest nieogrodzony,

zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, sala się zawaliła i wygląda strasznie.

4) Radna A. Wójcik wystąpiła w sprawie zakupu samochodu do OSP w Jankowie – czy zakupiony samochód strażacki nadaje się do wyjazdów, czy może brać udział w akcjach?.

5) Radny T. Kucharczyk wystąpił w n/w sprawach; - uruchomienia tzw. „stopki” na ul. Senatorskiej w Piątku (przy przejściu dla pieszych),
- poprawienia wyjazdu z ul. Szkolnej w Piątku na drogę wojewódzką Nr 702
(łagodny wyjazd),

6) Radna A. Matusiak wystąpiła w n/w sprawach; - programu SENIOR + - czy utworzona zostanie sala dla seniorów?,
- uprzątnięcia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Piątku po termomodernizacji,
- czy istnieje możliwość podłączenia mieszkańców do gazu ziemnego, który będzie budowany w Łęce w kierunku Piątku?.

7) Radna M. Gabryelczak wystąpiła w n/w sprawach; - nakładki na drogę w miejscowości Pokrzywnica - Boguszyce – czy prace zostały zakończone?,
- budowy zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Piaskach
  Bankowych, czy Pan Wojewoda pomógł w powyższej sprawie?.

8) Radny W. Krysiak wystąpił z pytaniem - czy Gmina ma ubezpieczone drogi?.

9) Przewodniczący obrad D. Gorący wystąpił w n/w sprawach; - czy budżet gminy Piątek na rok 2019 został już opracowany?,
- czy został oddany do użytku po remoncie Komisariat Policji w Piątku?,
- czy ZGK i M w Piątku zakupił garaż Pani doktor A. Urbanek – Grochala?.

10) Radny K. Florczak wystąpił z pytaniem – czy znajdą się środki finansowe w budżecie gminy na założenie 3 lamp na słupach w Balkowie Nowym?.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:
Pan Wójt przystąpił do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
- w sprawie przetargu na energię elektryczną – są to koszty tylko zakupu energii zużytej,
- mieszkania komunalne remontowane są przez gminę i ZGK i M w Piątku. Remont budynku w Goślubiu finansowany był przez gminę, a budynki przy ul. Pokrzywnej finansował ZGK i M. Budynek Ośrodka Zdrowia w Piątku wyremontowali: Policja
i ZGK i M, remont budynku po weterynarii finansuje gmina,
- targowica - Pan Wójt poinformował, że w miesiącu styczniu 2019r. zostanie przedstawiona kalkulacja w sprawie przychodów i kosztów utrzymania targowicy,
- krzaki przy drodze gminnej Krzyszkowice – Konarzew będą wycięte przez pracowników robót publicznych,
- w sprawie budowy drogi na ul. Polnej i Bitwy nad Bzurą w Piątku – prowadzone były rozmowy z mieszkańcami jednak bez powodzenia. Do rozmów i spotkania
z mieszkańcami można ponownie wrócić, 
- budowy drogi gruntowej w m. Pęcławice (około700 m) – projekt drogi znajduje się na 21 miejscu listy do dofinansowania z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej woj. łódzkiego na lata 2016 – 2019,
- Remiza OSP w Piekarach - Gmina wystąpiła do Nadzoru Budowlanego w Łęczycy o wyrażenie zgody na rozbiórkę. W 2019r. wiosną budynek będzie rozebrany. Na ogrodzenie działki w Piekarach można złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania.
- zakupiony samochód strażacki w Jankowie może wyjeżdżać do akcji i jest sprawny technicznie,
- w sprawie zabezpieczenia przejścia dla pieszych i dzieci przy ul. Senatorskiej będą w tej sprawie prowadzone rozmowy z PUP w Łęczycy,
- do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu będzie wysłane pismo w sprawie bezpiecznego wyjazdu z ul. Szkolnej na drogę wojewódzką,
- został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z LGD
POLCENTRUM na żłobek dla 15 dzieci. Czekamy na odpowiedź  czy wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania,
- teren przy Ośrodku Zdrowia w Piątku zostanie uprzątnięty po zakończeniu prac remontowych, przez ZGK i M w Piątku,
- mieszkańcy będą mogli się podłączyć do gazu ziemnego,
- nakładka asfaltowa Pokrzywnica – Boguszyce będzie położona w najbliższych dniach,
- wszystkie drogi w Gminie Piątek są ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej PZU
Toruń,
- w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych ma się odbyć spotkanie Pana Cezarego Dzierżka Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z Wojewodą Łódzkim,
- Pani Skarbnik Gminy przekazała radnym projekt budżetu Gminy Piątek na 2019 rok do zapoznania się na komisjach rady gminy,
- Posterunek Policji w Piątku nie został jeszcze oddany do użytku. Pani doktor ma zakupiony garaż blaszany przez ZGK i M w Piątku.
- w sprawie założenia 3 lamp w Balkowie Nowym – III etap oświetlenia ulicznego rozpocznie się w 2019 roku. Wówczas wszystkie pominięte punkty na terenie gminy zostaną uwzględnione.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (11 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 09:06:03)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (26 lutego 2019, 12:22:30)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 489