Zapytania i interpelacje radnych - III sesja

- Radna Agnieszka Wójcik
1) Co zostało zrobione, aby nasze społeczeństwo odniosło realne korzyści
z wyjątkowego położenia geograficznego Piątku?.
Pan Wójt poinformował, że promujemy położenie Piątku jako geometryczny środek Polski poprzez organizowanie imprez kulturalnych, np.wydawanie kalendarzy, gazety samorządowej, odwiedzają nas turyści itd.:
Radna A. Wójcik poinformowała, że chodzi o konkretne pomysły, może powołać grupę, która by zajęła się promocją turystyki.
Pan Wójt poinformował, że Rada Gminy przeznacza środki finansowe na promocję, materiały promocyjne mamy (gadżety, widokówki, certyfikaty).

2) Jakie są pomysły i strategie na promocję Gminy Piątek jako geometrycznego środka Polski?.
Pan Wójt poinformował, że jeśli Państwo mają jakieś pomysły na promocję Gminy to należy zgłaszać.
Radna A. Wójcik poinformowała, że TMPiO ma pomysł, aby kupić informacje turystyczne informujące o ciekawych obiektach na terenie gminy. Wyliczono, że słupki plus tablice to kwota 2 tyś. zł. brutto.
Pan Wójt poinformował, że umieszczenie tablicy w pasie autostradowym, w pasie wojewódzkim wiąże się z kosztami oraz z tym, że gmina nie jest właścicielem tych terenów.
Ponadto poinformował, że nie widzi problemu i przeszkód, aby takie informacje turystyczne powstały.

3) Czy powstanie żłobka wpłynie na istnienie i funkcjonowanie Internatu w ZSMR
w Piątku?.
Pan Wójt poinformował, że powstanie żłobka nie wpłynie na istnienie
i funkcjonowanie Internatu w ZSMR w Piątku. Na to, że internat będzie istniał wpływ mają uczniowie, którzy zechcą korzystać z internatu. Powstanie żłobka nie będzie kolidować z funkcjonowaniem internatu. Żłobek usytuowany by był na parterze budynku internatu. Rozmowy będą prowadzone ze Starostwem Powiatowym
w Łęczycy jeśli wniosek o dofinansowanie żłobka uzyska pozytywną opinię instytucji wdrażającej projekt.

Radny Kamil Florczak
1) Czy Gmina ma pomysł lub konkretne zamiary na działki należące do Gminy położone w Balkowie Nowym obok Dworku, Stawu praz Parku. Tereny są zaniedbałe, zarośnięte. Uważam, że należy coś zrobić w tej sprawie.
Pan Wójt poinformował, że w Balkowie Nowym staw i park nie jest własnością gminy.
Własnością gminy jest tylko część starego dworu i czworak. Jeśli uda się wyprowadzić z tych budynków lokatorów to budynek zostanie sprzedany.

Radny Tomasz Brzozek
1) Jak wygląda sytuacja z lampami przy ul. Literackiej od strony cmentarza?.
Pan Wójt poinformował, że od kwietnia przyszłego roku zastanowimy się nad kwestią dobudowy nowej linii oświetleniowej. Na ul. Literackiej w Piątku należy dołożyć
5 słupów. Powyższą sprawę przedstawimy Firmie Energa – Oświetlenie.

2) Prośba o ponowne rozpatrzenie odcinka rowu krytego wraz z chodnikiem przy
ul. Literackiej.
Pan Wójt poinformował, że ul. Literacka w Piątku jest drogą powiatową i należy zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy, czy wyrażą zgodę na budowę chodnika i zakryci e rowu?. W powyższej sprawie należy rozmawiać z właścicielem drogi Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy.

Przewodniczący obrad Daniel Gorący
1) Dlaczego termomodernizacją kompleksu szkolnego nie jest uwzględniona sala sportowa „PILAWA”?.
Pan Wójt poinformował, że sala sportowa „PILAWA” nie została uwzględniona przy termomodernizacji kompleksu szkolnego ze względu na to, że jest przewidziana do rozbiórki. Należy się zastanowić, czy ta sala sportowa jest potrzebna np. jako sala widowiskowa.

2) Na jakim etapie są mieszkania na ul. Łowickiej po byłej Lecznicy?.
Pan Wójt poinformował, że mieszkania po byłej Lecznicy w Piątku przy ul. Łowickiej są wyremontowane. Brakuje liczników, które w najbliższym czasie zostaną założone.
Jeśli będzie próba grzewcza i założone będą liczniki na prąd to zostaną wprowadzeni lokatorzy.

3) Kiedy zostanie zakupiony teren pod parking przy ul. Szkolnej?.
Pan Wójt poinformował, że właściciel, który chce sprzedać działkę przy ul. Szkolnej
w Piątku musi ustanowić służebność dojazdu swojemu Wujowi do działki ( chce aby wujek miał zabezpieczoną służebność w akcie notarialnym). W czwartek miało się odbyć spotkanie, jednak właściciel nie przyjechał.

4) Czy wiadomo kiedy rozpocznie się budowa ronda i ul. Łowickiej?.
Pan Wójt poinformował, że dokumenty są przygotowane do budowy ronda w Piątku.
Czekamy na decyzję nowego Zarządu Województwa Łódzkiego.

Radny Waldemar Krysiak
1) Czy będzie dokończone utwardzenie drogi do Dunaja od strony krzyżówki Śladkowa i Wypychowa przez gminę Zgierz i czy były prowadzone rozmowy z gminą Zgierz?.
Pan Wójt poinformował, że w sprawie dokończenia utwardzenia drogi do m. Dunaj było wysłane pismo do Gminy Zgierz z powiadomieniem Sołtysa wsi Mysłówka. Obecnie czekamy na odpowiedź. Było wysłane też pismo do Gminy Ozorków w sprawie utwardzenia odcinka drogi gruntowej o długości 350 m. Po przeprowadzonej rozmowie z Panem Wójtem Gminy Ozorków ustalono, że w 2019 roku wzmocni istniejącą nawierzchnię gruntową.

2) Czy będzie prowadzone dalsze dokończenie nakładki w miejscowości Boguszyce
i ile kosztowała obecna nakładka w Boguszycach?.
Pan Wójt poinformował, że budowa nakładki na drodze powiatowej z Pokrzywnicy
do Boguszyc kosztowała 203.565,00 zł. Dofinansowanie ze strony Gminy Piątek to kwota 100 tyś. zł. Na temat dalszej budowy drogi w m. Boguszyce informacji może udzielić Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy.

Radny Piotr Kalusiński
1. Dotyczy budowy ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi 702.
Na 40 sesji Radni Gminy Piątek, na prośbę Pana Waldemara Borczyńskiego i Wójta Gminy przeznaczyli kwotę 250 tyś. na współfinansowanie tej inwestycji. W ciągu najbliższych dni prowadzone w tej sprawie rozmowy z Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi zostaną sfinalizowane i pozostanie czekać na rozpoczęcie inwestycji.
Pod którą pozycją w budżecie są zarezerwowane te środki? Dlaczego nie ma ich
w projekcie budżetu na 2019 r.? W jakim celu został podpisany list intencyjny, który nie zobowiązuje którejkolwiek ze stron do wykonania tej inwestycji?.
Kiedy nastąpi rozpoczęcie inwestycji?.
Pan Wójt poinformował, że nie wiemy kiedy rozpocznie się budowa ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi Nr 702. Jest to działka drogowa pod Zarządem Dróg Wojewódzkich i decyduje o tym właściciel. Środki finansowe nie są
zabezpieczone w budżecie gminy na 2019 rok. Jeśli budowa ruszy to zabezpieczone  zostaną środki finansowe na powyższą inwestycję.
List intencyjny został podpisany dlatego, że jest taka wola by inwestycja została wykonana. Jeśli poprzednia Rada Gminy przeznaczyła kwotę w wys. 250 tyś. zł. na współfinansowanie tej inwestycji, to na pewno obecna Rada Gminy również
przeznaczy taką kwotę.
Można zaprosić dyrekcję dróg wojewódzkich odpowiedzialnych za drogi wojewódzkie na obrady sesji.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (11 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 09:11:21)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (26 lutego 2019, 12:27:05)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 218