Zapytania i interpelacje radnych - IV sesja

Radny D. Jóźwiak wystąpił w n/w sprawach:
- czy targowisko w Piątku może przejąć ZGK i M w Piątku?.
Pan Wójt poinformował, że ZGK i M w Piątku może przejąć targowisko.
- co się stanie ze środkami finansowymi wpłaconymi do Związku Międzygminnego „BZURA” w Łowiczu w przypadku nie wybudowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe?.
Pan Wójt poinformował, że środki finansowe nie przepadną. Teren w Piaskach Bankowych jest przygotowany pod budowę zakładu. Gmina Piątek wpłaciła około
1 mln. zł. na składki członkowskie do tego związku. Gminy, a jest ich 20 chcą wnieść sprawę do Sądu przeciw Wojewodzie Łódzkiemu w związku z wstrzymaniem budowy zakładu odpadów.

Radna M. Gabryelczak poprosiła Pana Wójta, aby na obrady sesji zaprosić przedstawiciela  Zarządu Związku Międzygminnego „BZURA” i z WFOŚ i GW
w Łodzi w celu zapoznania radnych z sytuacją jaka zaistniała w związku z budową zakładu w Piaskach Bankowych.
Pan Wójt poinformował, że jeśli ktoś z radnych chciałby zapoznać się z decyzją Wojewody Łódzkiego w powyższej sprawie to udostępni dokumenty.


Radna A. Matusiak odczytała dwie interpelacje i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.;
1.Wnoszę prośbę, wniosek o przystąpienie Urzędu Gminy do projektu „Mosty dla regionów” gdzie dofinansowanie wynosi nawet 80%, dla mostu który został zamknięty/wyłączony z użytkowania w miejscowości Orenice. Most służył rolnikom przy przeprawie na łąki/pola.
2.Proponuję przystąpienie/złożenie wniosku na dofinansowanie chociażby Nowalijek bądź Dożynek Gminnych z nowego rozdania w Urzędzie Marszałkowskim w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, które to imprezy wpisują się w działania dla rolnictwa na obszarze wiejskim( J. Michalski –promocja).
 
Pan Wójt poinformował, aby przystąpić do projektu „Mosty dla regionów” w pierwszej
Kolejności Rada Gminy Piątek musi podjąć decyzję o jego budowie i zabezpieczyć środki w budżecie gminy, a następnie przystąpić do wykonania projektu na w/w most.

Pan Wójt zapoznał radnych z pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dot. rozpoczęcia inwestycji rozbudowy drogi woj. Nr 702 na odcinku Piątek – Zgierz –
I etap, co stanowi zał. do protokołu.

Pan Wójt poinformował radnych o 30 – tym Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków, który ma się odbyć w dniach od 2 – 6 lipca 2019r.
W Piątku kolarze będą w dniu 03.07.2019r.
Pan Wójt wystąpił z pytaniem, czy radni wyrażają zgodę, aby wyasygnować  kwotę
2 tyś. zł. na organizację imprezy.
Radny T. Kucharczyk poparł powyższą propozycję.

Radny W. Krysiak wystąpił z pytaniem – czy będzie kontynuowane położenie nakładki na drogę powiatową od Śladkowa Rozlazłego do Sypina?.
Pan Wójt poinformował, że powyższa decyzja należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy.

Pan Wójt poinformował, że można złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi w sprawie wybudowania bieżni skoku w dal przy boisku ORLIK. Zwrócił się
 z pytaniem do radnych, czy gmina ma złożyć w powyższej sprawie wniosek?.
Przewodniczący obrad wystąpił z wnioskiem do radnych, aby przystąpili do głosowania- kto jest z radnych za tym, aby złożyć wniosek o dofinansowanie bieżni wraz ze skocznią w dal przy boisku ORLIK w Piątku?.
Za w/w wnioskiem było 14 radnych (jednogłośnie).

Pan Wójt wystąpił z pytaniem do radnych – czy są za propozycją odzyskania praw miejskich dla miejscowości Piątek?.
Przewodniczący obrad wystąpił z pytaniem do Pana  Wójta – czy powyższą decyzję radni muszą podjąć w dniu dzisiejszym?.
Pan Wójt poinformował, że jeśli byśmy chcieli uzyskać prawa miejskie w miesiącu
styczniu 2020r. to czasu jest mało na przygotowanie materiałów i złożeniu do
30 marca 2019r. do MSW i A w Warszawie.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby w tej sprawie zwołać wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy i dokładnie omówić sprawy ubiegania się o odzyskanie praw miejskich dla Piątku.

Pan Wójt poinformował radnych, że otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy drogi do Pęcławic z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (11 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 09:12:05)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (26 lutego 2019, 12:31:42)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 489