Zapytania i interpelacje radnych - VI sesja

Radny Piotr Kalusiński odczytał n/w interpelacje i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Panie Wójcie czy planuje pan na wiosnę wynajęcie równiarki w celu wyprofilowania i wyrównania dróg szlakowych na terenie naszej gminy?
2) Czy jest możliwe udrożnienie przejścia wzdłuż rzeki Moszczenicy, a łąkami  Wspólnoty Pastwiskowej w kierunku Piekar?
3) Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronie internetowej oraz w gazetce samorządowej aktualnych danych organizacji pożytku publicznego z naszej gminy w celu łatwiejszego przekazywania 1% podatku.
Pan Wójt przystąpił do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:
- równiarka na wiosnę będzie wynajęta w celu wyrównania dróg szlakowych na  terenie gminy,
- Gmina nie jest właścicielem terenu w Piekarach. Jest to teren Wspólnoty Pastwiskowej. Należy dokonać uzgodnień z właścicielami gruntu, czy wyrażą zgodę na przejście?,
- na stronie internetowej gminy będą udostępnione dane organizacji pożytku  publicznego z naszej gminy w celu przekazania 1% podatku (numer KRS).
 
Radna Anna Matusiak odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Na jakim etapie są prace związane z wprowadzeniem zakazu parkowania po jednej ze stron na ul. Kościelnej?.
Pan Wójt poinformował, że jak będzie wybudowany parking przy ul. Szkolnej, to odciążymy ul. Kościelną w Piątku z parkowania pojazdów po obydwu stronach ulicy.

Pani Sekretarz Gminy wystąpiła z pytaniem, czy odpowiada Radnym udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych zaraz po złożeniu wniosków przez radnych?.
Przewodniczący obrad odpowiedział, że Radni  wyrażają zgodę na tak przyjętą formę udzielania odpowiedzi.

Radny Dariusz Jóźwiak wystąpił w sprawie zmian w Statucie Gminy.
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że Statut Gminy był opracowany po wejściu
w życie nowych przepisów ustawy o samorządzie gminnym tj. 2018r. i jest aktualny. Statut został przyjęty przez Wojewodę Łódzkiego bez poprawek. Na chwilę obecną nie zachodzi potrzeba zmiany statutu.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (27 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 kwietnia 2019, 09:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416