Zapytania i interpelacje radnych - VII sesja

Radny Tomasz Kucharczyk odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Zwracam się z ponowną prośbą o uporządkowanie parkingu przy osiedlu mieszkaniowym, przed blokiem nr 28. Po okresie jesienno – zimowym plac ten nie nadaje się do użytkowania a korzystają z niego nie tylko mieszkańcy bloku ale i pacjenci przyjeżdżający do Ośrodka Zdrowia.
Plac ten najprawdopodobniej należałoby w stopniu minimalnym wykorytować, wyrównać i dopiero podsypać twardszym materiałem (np. tłuczniem).

Radna Urszula Kacperska odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
Panie Wójcie jak pomóc Rolnikom w walce z Dzikami i innymi zwierzętami, które niszczą uprawy i powodują szkody. Zwierzęta – dziki są własnością Państwa, rolnicy czują się niebezpiecznie na swoich polach i proszą o odgórną pomoc Państwa i nowe Prawo Łowieckie. Może wspólne działania pomogą. Odstrzał dzików jest za mały. Koło Łowieckie – Myśliwiec współpracuje z rolnikami.

Radna Małgorzata Gabryelczak odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Panie Wójcie prośba aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pokrzywnicy uporządkować.
2) Prośba o odgrodzenie części PSZOK płotem z płyt betonowych.
3) Prośba o zrobienie oddzielnego od PSZOK wejścia na plac zabaw i siłowni napowietrznej w Pokrzywnicy.
4) Prośba o utwardzenie odcinka ok. 100 m drogi gminnej na starej Pokrzywnicy w kierunku stawów.

Radna Anna Matusiak odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Uzupełnienie ubytków w drodze Łęka – Orenice, Łęka Stara.
2) Wycięcie krzaków w pasie drogowym Łęka – Orenice.
3) Utwardzenie dojazdu do mostu w Łęce.
4) Mieszkańcy Bronikowa proszą by w pierwszej kolejności, z podatku, który wpłynie z magazynów do gminy zrobić drogę asfaltową w Bronikowie („Łęka po Żydach”).
5) Zaniepokojeni mieszkańcy Bronikowa pytają o odwodnienie drogi utwardzonej (od nowego asfaltu do domów mieszkalnych) i na jakim, etapie jest dalszy remont tej drogi.
6) Na jakim etapie jest planowana linia PKP wzdłuż autostrady z Kutna do Zgierza.

Radna Agnieszka Wójcik odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Co się dzieje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piątku?.
Zostaliśmy poinformowani, iż pan Struszczak odchodzi na zasłużoną emeryturę, więc może należałoby ogłosić konkurs na w/w stanowisko.
W marcu pan Struszczak, na spotkaniu stowarzyszenia Zielony Piątek, występował chyba jeszcze w charakterze dyrektora/kierownika GOK-u.
2) Na spotkaniu komisji rewizyjnej w Gminnym Centrum Usług Wspólnych poprosiłam pana kierownika Pawłowskiego o wgląd do protokołu zdawczo – odbiorczego ze środków unijnych i innych pozyskanych przez Gimnazjum już wygaszone. Pan kierownik odmówił i wysłał mnie do Pana Wójta.
Czy pan Wójt udostępni nam ten protokół?.

Radny Piotr Kalusiński odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Czy został złożony wniosek lub będzie złożony w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na zorganizowanie nowych stołówek szkolnych lub adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w Szkole Podstawowej w Piątku?.
2) Czy została lub zostanie zgłoszona droga z naszej gminy przez obecne władze powiatu łęczyckiego do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Wiele odcinków dróg powiatowych wymaga natychmiastowego remontu, które z tych dróg będą remontowane w najbliższych latach?.
3) Czy jest możliwe zaprojektowanie i wykonanie drogi – łącznika pomiędzy ulicą Konarskiego a ul. Kutnowską na działkach nr 368/5 i 368/7?.

Radny Kamil Florczak odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Kiedy będzie można zgłaszać do Urzędu Gminy czarnych, nieoświetlonych punktów na terenie naszej gminy?. Jak wygląda takie działanie?.

Przewodniczący Rady Gminy Daniel Gorący odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Czy ulica Kościelna jest drogą gminną, jeśli tak jaka jest procedura postawienia znaku postoju po lewej stronie w kierunku kościoła?.
2) Bardo bym prosił o przycięcie drzew na ul. Kościelnej, a szczególnie na przeciwko kościoła (gałęzie zagrażają linii energetycznej).

Pan Wójt przystąpił do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:
1) Pan Wójt poinformował, że parking przed blokiem ul. Konarskiego 28 w Piątku powinien być wspólnie zadbany, tak przez Gminę jak i przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CENTRUM” w Piątku. Jeśli równiarka w ZGK i M w Piątku będzie naprawiona to teren przed blokiem ul. Konarskiego 28 będzie porównany.
2) Gmina nie ma możliwości walki z dzikami. Zwierzyna leśna należy do Skarbu Państwa. Na najbliższą sesję zaproszeni będą przedstawiciele kół łowieckich.
3) Teren w Pokrzywnicy będzie uporządkowany i ogrodzony PSZOK w najbliższym czasie. Wydzielenie działki pod teren rekreacyjny w Pokrzywnicy należy wspólnie uzgodnić. Utwardzenie 100- metrowego odcinka drogi w Pokrzywnicy Starej
w kierunku stawów w tegorocznych planach nie ma możliwości utwardzenia tej drogi.
4) Ubytki w drodze Łęka – Orenice, Łęka Stara będą uzupełnione w najbliższym
czasie. Znaczna część krzaków została już usunięta. Prace trwają.
W sprawie utwardzenia dojazdu do mostu w Łęce – został przygotowany projekt, który zmieni jej przebieg. Droga zostanie wyprostowana, powstanie skrzyżowanie równorzędne z drogą z Bronikowa.
W sprawie budowy asfaltowej nawierzchni drogi w Bronikowie (z podatków od hal magazynowych) – kwestie dróg w tym terenie będą rozwiązywane w ramach potrzeb związanych z rozbudową inwestycji. W chwili obecnej jest przygotowany projekt na drogę biegnącą od drogi woj. nr 703 do GPZ – tu i Stacji gazowej.
Sprawa odwodnienia drogi w Bronikowie – dopóki trwa budowa magazynu Leroy Marlin wykonanie tych prac jest nieuzasadnione.
W chwili obecnej nie znamy decyzji PKP w sprawie planowanej linii kolejowej wzdłuż autostrady A1.
5) Pan Struszczak od miesiąca lutego b. roku jest na emeryturze. Konkurs na nowego dyrektora GOK-u będzie ogłoszony w kwietniu b. roku.
Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie udostępniony członkom komisji rewizyjnej Rady Gminy Piątek.
6) Panie dyrektorki Szkół Podstawowych w Piątku i w Czernikowie złożyły wnioski,
w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Nie mamy informacji, ani propozycji ze strony powiatu na temat naprawy dróg powiatowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.
Wykonanie drogi – łącznika pomiędzy ul. Konarskiego, a ul. Kutnowską w Piątku
jest niemożliwe, ponieważ stan prawny gruntu nie pozwala na taką inwestycję.
7) W sprawie zgłaszania do Urzędu Gminy potrzeby montażu dodatkowych lamp oświetleniowych – tą procedurę rozpoczniemy po 15.04.2019r.
8) Ulica Kościelna w Piątku jest drogą gminną. Będzie wybudowany parking przy ul. Szkolnej, to odciążymy ul. Kościelną w Piątku z parkowania pojazdów po obydwu stronach ulicy.
W sprawie przycinki drzew na ul. Kościelnej w Piątku – przycinka drzew odbywa się, co dwa lata. Następna przycinka drzew będzie w przyszłym roku.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (27 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 maja 2019, 11:56:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407