Zapytania i interpelacje radnych - IX sesja

Radny D. Jóźwiak odczytał n/w zapytanie i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1)Jakie czynności zostały wykonane przez ZGK i M w celu poprawy zaopatrzenia Gminy Piątek w wodę. Chodzi o znalezienie kolejnego ujęcia.

Radny P. Kalusiński odczytał n/w zapytanie i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1)Na jakim etapie są prowadzone rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie chodnika Piątek – Michałówka.

Radna A. Wójcik odczytała n/w zapytanie i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Co w sprawie budynku na rogu ulic Senatorska i Szkolna?  Budynek ten stanowi realne niebezpieczeństwo dla ludzi przechodzących  i przejeżdżających tą ulicą. Może należałoby zaprosić na sesję Rady pana/panią konserwator zabytków?.

Radna M. Gabryelczak odczytała zapytania i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Panie Wójcie na jakim etapie jest postawienie/budowa płotu betonowego oddzielającego skład odpadów.
2) Panie Wójcie prośba o ogrodzenie /zabezpieczenie/ dogrodzenie gminnego punktu zagospodarowania odpadów w Pokrzywnicy.
3) Panie Wójcie na jakim etapie jest odbiór odpadów w Pokrzywnicy. Tych odpadów zamiast ubywać to przybywa.

Radna A. Matusiak odczytała zapytania i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Jak została rozwiązana sprawa wynagrodzeń dla strajkujących nauczycieli?.
2) 4 czerwca ZWŁ przyjął uchwałę o II naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” NOWALIJKA. Nabór ( termin składania od 01 lipca do 30 lipca. „Krzyczy” (jak Darek o drogach) by przystąpić do złożenia wniosku, gdyż nasz region poprzez teren rolniczy i produkty jak Nowalijki wpisuje się w daną operację.

Odpowiedzi Wójta Gminy Piątek na interpelacje i zapytania radnych:
1) Pan Wójt poinformował radnych, że otrzymaliśmy pismo z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy, że od wczoraj do odwołania jest raportowanie problemów z zaopatrzeniem w wodę na terenie gmin.
W związku z powyższym apelował o rozważne, racjonalne i oszczędne korzystanie
z wody z wodociągu gminnego. Rzekami zarządzają Wody Polskie i ci co korzystają
z poboru wody z rzeki muszą mieć pozwolenie wodno – prawne ze Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
Pan Wójt poinformował, że nowa studnia może być wykonana w 2020r. na hydroforni w Piątku. Koszt wybudowania nowej hydroforni to około 4 – 5 mln. zł. Przygotowując budżet gminy na przyszły rok należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć środki finansowe na budowę czwartej studni w SUW w Piątku tj. około 250 tyś. zł.
Rozważany jest również wariant, aby nową hydrofornię wybudować na północnej lub południowej stronie gminy.
Przewodniczący obrad stwierdził, że powyższy temat będzie rozważany przy uchwalaniu budżetu gminy na 2020 rok.

2) W sprawie budowy chodnika Piątek – Michałówka prowadzone są rozmowy
z projektantem, co do kosztów tej inwestycji.

3) Budynek  na rogu ulic Senatorska i Szkolna w Piątku jest własnością prywatną.
Jego stan wielokrotnie był zgłaszany przez gminę do nadzoru budowlanego. Pani konserwator nie wyraziła zgody na jego rozbiórkę. Mieszkańcy zgłosili tą sprawę do prokuratury.

4) W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy od maja 2019 roku do odwołania nie są przyjmowane żadne odpady poza elektrośmieciami
i meblami. Odpady z Pokrzywnicy są sukcesywnie zabierane przez firmę z Kutna.
Skład odpadów komunalnych w Pokrzywnicy należałoby ogrodzić, ale nie ma na tyle dużo pracowników robót publicznych, by we własnym zakresie wykonać ogrodzenie
i nie ma również zabezpieczonych środków w budżecie na wykonanie ogrodzenia.

5) Nauczyciele za czas strajku nie otrzymali żadnych wynagrodzeń.
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu„Inwestycje w targowiska” można by było złożyć. W chwili obecnej nie posiadamy zabezpieczonych środków w budżecie gminy, a wymagania stawiane przez Urząd Marszałkowski są bardzo wysokie. Aby je zrealizować powinniśmy przeznaczyć na ten cel z środków własnych gminy około 3 mln. zł.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (26 czerwca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 września 2019, 14:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504