Zapytania i interpelacje radnych - X sesja

Radny P. Budner odczytał n/w zapytania i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Proszę o wyczyszczenie koryta rzeki Maliny.
2) Prośba o przywrócenie linii autobusowej PKS Łódź – Piątek – Kutno.

Radna A. Matusiak odczytała n/w interpelację i zapytanie oraz złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Czy jako samorząd możemy rozważyć złożenie wniosku o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych celem przywrócenia połączeń, które w ostatnich latach zostały zlikwidowane – Piątek – Bielawy?.
2) Kiedy będzie ogłoszony konkurs na kierownika ZGK i M?
  
Radny W. Krysiak odczytał n/w interpelację i zapytanie oraz złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Prośba o opóźnienie odjazdu autobusu o 15 – 20 minut z 13:21 na 13:40, gdyż dzieci nie mogą zdążyć na autobus bo kończą lekcje o 13:30, a później autobus odjeżdża dopiero 2,5 godziny później.
2) Czy obiecana ziemia z LEROY MERLIN będzie dostępna na wyrównanie terenu boiska szkolnego w Czernikowie?.

Radny P. Kalusińki odczytał zapytanie i interpelację oraz złożył na piśmie, co stanowi  zał. do protokołu.
1) Czy firma prowadząca prace związane z rozprowadzeniem przewodów światłowodowych na terenie naszej gminy zamierza dokończyć inwestycję?
Jeśli tak to kiedy?.
2) Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonanie zabezpieczenia (oznaczenia) przepustu pod drogą gminną w miejscowości Michałówka. Przepust jest częściowo zarwany i dochodzi tam do bardzo poważnych incydentów drogowych.

Przewodniczący obrad D. Gorący odczytał interpelacje i zapytanie oraz złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Mieszkańcy i użytkownicy działek przy ul. Belwederskiej i ul. Nowy Świat informują
o niedrożnym rowie przy tej ulicy (Nowy Świat) i proszą o udrożnienie w/w rowu.
2) Mieszkańcy ul. Kutnowskiej informują o uschniętym drzewie, które zagraża bezpieczeństwu (posesja p. Góreckich) i proszą o interwencję w tej sprawie.
3) Kiedy i czy są planowane prace przy odgrodzeniu składowiska śmieci ponadgabarytowych od sali i siłowni napowietrznej w Pokrzywnicy.
4) Mieszkańcy ul. Łowickiej (dawna lecznica zwierząt) proszą o naprawę zadaszenia komórek w których przetrzymują drewno na opał.

Radny K. Florczak odczytał zapytanie i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Czy wiadomo co będzie z budynkiem koło banku na ulicy Senatorskiej, który zagraża przechodniom i użytkownikom dróg?.
 
Odpowiedzi Wójta Gminy Piątek na interpelacje i zapytania radnych:

1) Rzeka Malina będzie wykaszana na niektórych odcinkach. Nie przewiduje się żadnych odmuleń na naszych rzekach. Rzeki są własnością Marszałka.
2) W sprawie przywrócenia linii autobusowej Kutno – Piątek – Łódź. PKS Kutno już nie istnieje. W tej sprawie trzeba złożyć pismo do prywatnych przewoźników.
3) W sprawie przywrócenia połączeń autobusowych Piątek – Bielawy można zainteresować PKS Łęczyca, który może rozważyć zasadność takiej linii.
4) Pan Kierownik ZGK i M w Piątku odchodzi z pracy z dniem 30.09.2019r.
Na chwilę obecną nie ogłaszamy konkursu na stanowisko kierownika. Rozważane są warianty powołania w zakresie obowiązującego prawa.
5) Sprawa zmiany odjazdu autobusu szkolnego z 13:21 na 13:40 zostanie przedstawiona Kierownikowi GCUW w Piątku celem rozpatrzenia.
6) Ziemia z Leroy Marlin nie będzie dostępna, ponieważ została zagospodarowana wokół tego obiektu.
7) Firma prowadząca prace związane z rozprowadzeniem światłowodu na terenie naszej gminy zamierza dokończyć inwestycję, ale ostatecznego terminu nie możemy podać. W tej sprawie możemy zaprosić przedstawiciela firmy na obrady sesji lub posiedzenie wspólnych komisji Rady Gminy.
8) Przepust pod drogą w Michałówce zostanie zgłoszony do ZGK i M w Piątku celem wykonania stosownych prac przy tym przepuście.
9) Sprawa udrożnienia rowu przy ul. Nowy Świat i Belwederska w Piątku jest skomplikowana z racji zakrycia części rowu i umieszczenia tam zbyt małej średnicy przepustu, który często bywa zapchany i nie odprowadza nadmiaru wody. Rozważane są możliwości poprowadzenia rowu w innym śladzie.
10) Sprawa uschniętego drzewa przy ul. Kutnowskiej w Piątku – drzewo stoi na prywatnej posesji i być może częściowo w pasie drogi wojewódzkiej nr 702.
W tej sprawie były prowadzone rozmowy ze strażakami, ale z powodu dużej ilości przewodów elektrycznych w tej okolicy nie podjęli się wycinki uschniętego drzewa.
Należy porozumieć się z zarządcą drogi wojewódzkiej i właścicielem.
11) Prace ogrodzeniowe składowiska odpadów w Pokrzywnicy są planowane,
 ale w pierwszej kolejności trzeba wywieźć zalegający nadmiar odpadów.
12) Dachy komórek przy budynku komunalnym przy ul. Łowickiej w Piątku będą naprawione w przyszłym roku. W chwili obecnej lokatorzy otrzymali małe komórki
na drewno.
13) Właściciel budynku przy ul. Senatorskiej/Szkolnej w Piątku chce ten budynek rozebrać, nadzór budowlany wyraża zgodę, natomiast nie wyraża zgody wojewódzki konserwator zabytków – nakazuje właścicielowi wyremontować budynek.

Radny T. Kucharczyk zaproponował aby Panią konserwator zabytków zaprosić na obrady sesji lub wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy  w sprawie budynku w Piątku przy ul. Senatorskiej/Szkolnej.
Pan Wójt odpowiedział, że zaprosi właściciela budynku „Ulisse” i Panią konserwator zabytków na obrady sesji lub wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad D. Gorący poinformował, że w budynku gminnym
(w basarabce) przy ulicy Łowickiej w Piątku są wolne pomieszczenia lokalowe,
budynek jest pusty i niszczeje.
Pan Wójt odpowiedział, że budynek jest własnością gminy i należy temu tematowi
się przyjrzeć.
- Radny P. Kalusiński wystąpił z pytaniem do Pana Wójta – czy świetlice wiejskie na terenie gminy będą objęte punktem dostępu do Internetu w ramach Wi Fi?.
Pan Wójt odpowiedział, że na powyższe pytanie udzieli odpowiedzi na najbliższym spotkaniu.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (11 września 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 września 2019, 14:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381