Zapytania i interpelacje radnych - XII sesja

W tym punkcie radni wystąpili z n/w wnioskami do Pana Zenona Dąbrowskiego Radnego Powiatu Łęczyckiego Członka Zarządu.

1) Radny D. Jóźwiak wystąpił w sprawie nawiezienia tłucznia na pobocze drogi powiatowej tj. od rzeki Strugi w kierunku Balkowa.
2) Radny P. Michalak wystąpił w sprawie uwzględnienia w 2020 roku położenia częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Śladków Podleśny – Śladków Rozlazły.
Radny P. Michalak podziękował Pani Sekretarz Gminy za zgłoszenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w sprawie naprawy ubytków w drodze powiatowej Śladków Podleśny – Śladków Rozlazły.
3) Radny K. Florczak wystąpił w sprawie położenia nakładki asfaltowej na drodze powiatowej od Goślubia do Balkowa.
4) Radny P. Budner wystąpił w sprawie obkopania rowem drogi powiatowej od sklepu w Konarzewie do drogi Piątek – Jasionna.
5 )Radna M. Gabryelczak wystąpiła w sprawie naprawy mostu w Pokrzywnicy.
6) Pan Wójt apelował do rolników Gminy Piątek, aby nie podorywali poboczy przy drogach.
7) Pani Sekretarz Gminy poprosiła, aby wprowadzone zostały do budżetu powiatu na
   2020 rok n/w zadania inwestycyjne:
- dokończenie położenia nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Boguszyce,
- budowa mostu na rzece Strudze w miejscowości Janowice.
8) Przewodniczący obrad D. Gorący wystąpił o zabezpieczenie środków finansowych na budowę chodnika od ulicy Belwederskiej w Piątku do grobli.

Pan Z. Dąbrowski Radny Powiatu Łęczyckiego członek Zarządu przystąpił do udzielenia odpowiedzi.
Pan Zenon Dąbrowski przeprosił radnych gminy za nieobecność na posiedzeniach obrad sesji do tej pory i podziękował za zaproszenia na obrady.
Pan Z. Dąbrowski poinformował radnych, że Powiat Łęczycki ma poważne kłopoty finansowe ze szpitalem w Łęczycy oraz szkołami powiatowymi.  Dług szpitala w Łęczycy za rok 2018 wyniósł 3 mln 600 tyś. zł. W najbliższą środę odbędzie się sesja nadzwyczajna w sprawie finansowania szpitala w Łęczycy. Radni będą rozmawiać o programie naprawczym dla szpitala. Pan Z. Dąbrowski Radny Powiatu Łęczyckiego Członek Zarządu poinformował, że most w Pokrzywnicy nie ma barierki. Barierka będzie założona. Ponadto poinformował, że jeśli chodzi o inwestycje takie jak: poszerzenia, remonty dróg, położenie nakładki, obkopanie drogi rowem przekaże na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego w celu wzięcia pod uwagę przy uchwalaniu budżetu na 2020 rok.
Pan Z. Dąbrowski nadmienił, że współpraca Pana Wójta z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy jest na bieżąco.
Pan Z. Dąbrowski poinformował, że Powiat musi należy zakupić karetkę pogotowia (koszt około 250 tyś. zł).
Radna U. Kacperska wystąpiła z pytaniem do Pana Z. Dąbrowskiego – co się stało ze szpitalem w Łęczycy, że jest tak zadłużony. Do tej pory szpital otrzymywał wysoką ocenę i był nagradzany.
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że szpital w Łęczycy sobie poradzi i na pewno nie zostanie zlikwidowany. Zarząd Powiatu jeżeli wprowadzi program naprawczy  i wpłyną środki finansowe za wykonanie usług z NFOZ to nie ma potrzeby robić takiego zamieszania.
Pan Z. Dąbrowski Członek Zarządu poinformował, że zmieniły się przepisy i ograniczono wykonywanie kontraktów.

Przewodniczący obrad podziękował Panu Z. Dąbrowskiemu Radnemu Powiatu Łęczyckiego Członkowi Zarządu za udzielenie odpowiedzi na pytania radnych oraz wyjaśnienia.

Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie.
- Radny Kamil Florczak odczytał n/w interpelacje i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1) Proszę o wstawienie drogowskazu z nazwą Balków nr posesji od 78A do 109 przy drodze powiatowej w Balkowie niedaleko sklepu. Obecnie postawiony znak za skrzyżowaniem jest niewidoczny dla kierujących.
2) Proszę o zepchnięcie i wyrównanie poboczy przy drodze gminnej w Balkowie Nowym na odcinku od stawu do końca drogi asfaltowej w kierunku posesji 78A.
Na poboczach znajduje się duża ilość ziemi i trawy, co blokuje odpływ wody z drogi.
- Radna U. Kacperska odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1)Panie Wójcie w imieniu sołectwa Janków – Orądki i mieszkańców, którzy korzystają z drogi dojeżdżając sprzętem rolniczym do pól uprawowych proszę o wprowadzenie do budżetu Gminy na rok 2020 projektu budowy drogi w Jankowie.

Odpowiedzi Wójta Gminy Piątek na interpelacje i zapytania radnych:
1) Znak z nazwą miejscowości Balków zostanie umieszczony w bardziej widocznym miejscu.
2) Pobocza przy drodze gminnej w Balkowie Nowym mogą być wyrównane przy wyrażeniu zgody na wykopanie rowu przydrożnego przez wszystkich właścicieli działek. Właściciele działek muszą zakupić przepusty na wjazd na swoje posesje.
3) Wprowadzenie do budżetu Gminy Piątek na rok 2020 kosztów budowy drogi
w Jankowie – decyzja w sprawie przyszłorocznego budżetu Gminy należy do Rady Gminy Piątek.
4) Pan Wójt poinformował radnych, że rozpoczął się kolejny etap modernizacji oświetlenia na terenie naszej Gminy. Po podpisaniu nowej umowy z firmą Energa – Oświetlenie w ciągu najbliższych dwóch lat będą uzupełniane braki w oświetleniu. Na likwidację czarnych „dziur” na terenie Gminy potrzeba bardzo dużo środków finansowych.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (25 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 listopada 2019, 09:26:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450