Zapytania i interpelacje radnych - XIII sesja

Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie.
 
- Radna Agnieszka Wójcik odczytała n/w interpelacje i zapytania oraz złożyła na
  piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1)Co się dzieje z gazyfikacją naszej gminy?
    Na jakim etapie są prace?
    Czy budowane rondo nie będzie kolidować z wykonywanymi pracami?
2)Jakie problemy ma Orkiestra OSP w Piątku?
    Czy my, jako Gmina, a niedługo miasto, nie możemy w jakiś sposób pomóc
    w rozwiązaniu tychże problemów?
3)Czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy w sprawie ulicy Kościelnej, a dokładnie
    fragmentu przy Kościele Parafialnym?
    Dokładnie chodzi mi o odwodnienie?
    Sytuacja według mnie jest pilna, ze względu na pogodę.
    Może jednak są możliwości poprawienia tego stanu rzeczy własnymi siłami
    i środkami?
- Radny Piotr Kalusiński odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał.
  do protokołu.
1)Zwracam się z prośbą do Pana Wójta o wystosowanie prośby do Zarządu Dróg
   Wojewódzkich w sprawie możliwości wybudowania tzw. bezpiecznych przejść dla
   pieszych w miejscowości Piątek. Miejsca które można wskazać jako najbardziej
   niebezpieczne to ul. Szkolna, ul. Kutnowska czy przejście przy ulicy Łęczyckiej.
- Radna Anna Matusiak odczytała n/w interpelacje i zapytania oraz złożyła na
   piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1)Kiedy będzie zrealizowana decyzja Rady Gminy o wprowadzeniu zakazu   
    parkowania po jednej ze stron na ul. Kościelnej.
2)Rodzice dowożący dzieci do Szkoły Podstawowej zgłaszali mi potrzebę naprawy
   uskoku – przy drodze woj. a ul. Szkolnej na wysokości Banku Spółdzielczego.
3)Mieszkańcy posiadający łąki w Łęce między nowym mostem a terenami ZGK i M
    zgłaszają iż pracownicy zakładu jeżdżą ciężkim sprzętem, który tworzy koleiny
    i niszczy ich łąki. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Pan Wójt przystąpił do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:
1)Prace związane z budową gazociągu są na etapie uzgadniania przejścia przez poszczególne działki. Gazociąg na ul. Łowickiej jest już ułożony pod rondem.
2)Gmina cały czas pomaga orkiestrze (roczna kwota dofinansowania to około 40 tyś. zł.). W tej sprawie odbyło się spotkanie z orkiestrą.
Powyższa sprawa będzie przedyskutowana na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
3)W sprawie odwodnienia ul. Kościelnej w Piątku – rozmowy takie były prowadzone wielokrotnie. Potrzebny jest projekt i środki finansowe na wykonanie odwodnienia.
4)W sprawie wystosowania do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi pisma
w sprawie wybudowania tzw. bezpiecznych przejść dla pieszych w Piątku przy ul. Szkolnej, Kutnowskiej, Łęczyckiej – pisma były już wcześniej kierowane do ZDW
w Łodzi. Niestety ZDW uważa, że na chwilę obecną jest wystarczająca liczba przejść przy tych ulicach. Pismo w powyższej sprawie można ponowić.
5)Znaki zakazu parkowania po wschodniej stronie ulicy Kościelnej od Rynku do ul. Szpitalnej będą zainstalowane do końca grudnia b. roku.
6)W sprawie naprawy uskoku na ul. Szkolnej przy Banku Spółdzielczym w Piątku.
Powyższa sprawa została zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu
i naprawa leży po ich stronie, ponieważ są właścicielem drogi. Pismo zostanie wystosowane ponownie.
7)Prośba o interwencję w sprawie niszczenia przez ciężki sprzęt ZGK i M łąk
w sąsiedztwie tego zakładu – sprzęt ZGK i M, który przejechał przez łąki dwa razy został dostrzeżony przez wszystkich. Jednak nikt nie widzi jak po łące przejeżdżają samochody prywatne. Gminny sprzęt więcej przez te łąki już nie przejedzie.
Na uprzątnięty teren łąk wywożone są odpady.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (13 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 kwietnia 2020, 12:24:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347