Zapytania i interpelacje radnych - XVI sesja

Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie.

Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia odpowiedzi, co stanowi zał. do protokołu.
- Radna Małgorzata Gabryelczak
1)Rosnące w zastraszającym tempie ceny śmieci przerażają mieszkańców. Za chwile okaże się, że przeciętna rodzina będzie płaciła więcej za śmieci jak za chleb. Od kilku lat do przetargu staje jedna firma i stawki poszybowały niemalże 100% w górę. Dzisiaj potrzebne są zdecydowane działania parlamentarzystów w zakresie ustawodawstwa. Dlatego też proponuję jak najszybciej zaprosić do naszej gminy posłów i senatorów z naszego terenu aby wsparli nasze działania w temacie śmieci.
Pan Burmistrz poinformował, że zaproszenia możemy wysłać do parlamentarzystów
z naszego terenu w powyższej sprawie. Proszę określić czy na obrady sesji, czy na posiedzenie wspólnych komisji rady?.
Przewodniczący obrad odpowiedział, że na obrady sesji.
Radna M. Gabryelczak zaproponowała, aby powyższe spotkanie odbyło się
w większym gronie tj. zaprosić Sołtysów Gminy Piątek i mieszkańców, ponieważ problem dotyczy wszystkich mieszkańców gminy.
- Radny Dariusz Jóźwiak
1) Proszę o wycięcie krzaków przy drodze gminnej;
    - Michałówka - Goślub Osada
    - Goślub Osada – Goślub I
    - Goślub Osada – Goślub II
Pan Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej dysponuje zbyt małą ilością pracowników, aby przystąpić do wycinki krzaków.
Rozważana jest możliwość ogłoszenia przetargu na w/w pracę, ale zależy to od środków finansowych w budżecie gminy. Jeśli pracownicy ZGK i M w Piątku będą mieli czas to się włączą do wycinki krzaków. Zaplanowane jest sporo pracy przy remoncie mieszkań komunalnych i nie można skorzystać z ich usług.
Radny D. Jóźwiak stwierdził, że na razie chodzi o podcięcie gałęzi krzaków kosiarką bijakową. Pan Burmistrz poinformował, że w powyższej sprawie będzie rozmawiał z Panem Kierownikiem ZGKiM w Piątku.
2) W jaki sposób będzie odbierana folia rolnicza?.
     Czy będą odbierane worki foliowe i big-bagi?.
Od osób prywatnych będzie odbierana folia rolnicza z tuneli ogrodniczych.
- Radny Tomasz Kucharczyk
1)Ponownie zwracam się z prośbą o utwardzenie placu (parkingu) na ulicy Konarskiego przed blokiem nr 28. Deklaruję pomoc spółdzielni w postaci szlaki.
Plac ten wielokrotnie używany jest nie tylko jako parking mieszkańców osiedla
ale i pacjentów ośrodka zdrowia.
Pan Burmistrz poinformował, że plac (parking) przy ul. Konarskiego w Piątku przed blokiem nr 28 należy wykorytować teren, utwardzić gruzem i posypać piaskiem,
a nie szlaką. Prośba zostanie rozważona jeśli wystarczy środków finansowych, które są przewidziane na remonty dróg, chodników i parkingów na terenie gminy w 2020r.
2) Na prośbę mieszkańców oraz pracowników filii Poczty zwracam się z prośbą
o wsparcie listem intencyjnym lub w jakiejś innej formie przywrócenia w naszym mieście placówki Poczty. Od ponad 5 lat placówka ta jest filią placówki łęczyckiej.
Uważam, że po odzyskaniu praw miejskich możemy starać się również
o przywrócenie placówki do Piątku.
Pan Burmistrz poinformował, że Urząd Miejski przygotuje i wyśle stosowne pismo do Poczty Polskiej.

metryczka


Wytworzył: Rada Miesjska w Piątku (16 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 kwietnia 2020, 12:41:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453