Zapytania i interpelacje radnych - XVII sesja

Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie.

Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia odpowiedzi, co stanowi zał. do protokołu.
- Radna Anna Matusiak
1)Czy w związku z oddaniem do użytku skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz
z węzłem komunikacyjnym Urząd Miejski planuje naprawę i renowację zniszczonego ogrodzenia Parku Miejskiego im. T. Kościuszki?.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeżeli znajdą się w tegorocznym budżecie gminy środki finansowe, to ogrodzenie zostanie naprawione.
2)Proszę o zweryfikowanie reklam zamieszczonych na ogrodzeniu pod względem estetycznym jak i wniesionych płatności bądź nie za reklamę.
Weryfikacja opłat jest robiona w każdym roku kalendarzowym zgodnie z podpisanymi umowami. Właściciele reklam będą zobowiązani do wymiany banerów w najbliższym czasie.
- Radny Kamil Florczak
1)Ponawiam prośbę o wstawienie drogowskazu Balków z numerem posesji przy drodze powiatowej niedaleko sklepu na prywatnej działce, na którą właściciel wyraża zgodę.
Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą do mieszkańców Balkowa, aby sami przestawili ten znak, ponieważ w chwili obecnej jest mało zatrudnionych pracowników prac publicznych w Urzędzie Miejskim.
- Radny Tomasz Kucharczyk
- Radny Tomasz Brzozek

1)Jako radni okręgów zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Konarskiego prosimy o uwzględnienie naszej prośby związanej z możliwością złożenia wniosku z grantu sołeckiego na doposażenie urządzeniami placu zabaw na ośrodku. Na placu zabaw znajdują się jeszcze drewniane urządzenia, które zagrażają bezpiecznemu ich użytkowaniu.
Pan Burmistrz odpowiedział, że decyzja jakie wnioski o granty sołeckie zostaną złożone do Urzędu Marszałkowskiego należy do Rady Miejskiej.
O godz. 13:20 obrady opuścił radny T. Kucharczyk. Aktualnie w obradach uczestniczy 14 radnych.
- Radna Agnieszka Wójcik
1)Proszę państwa radnych o rozważenie propozycji nadania imienia dla nowego ronda w Piątku – Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
Taką prośbę skierował do nas również Ksiądz Proboszcz Stanisław Poniatowski.
Jest to niewątpliwie wspaniały pomysł, gdyż Kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020r.
Pan Burmistrz odpowiedział, że decyzja jak nazywać będzie się rondo w Piątku należy do Rady Miejskiej.
2)W imieniu członków komisji oświaty, zdrowia, kultury i sportu:
Wnioskuję o unormowanie zasad działania Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku poprzez sporządzenie przez władze tej jednostki szczegółowego harmonogramu działań GOK- u na 2020 rok (ze specyfikacją planów na poszczególne miesiące) oraz wskazanie konkretnych terminów i godzin  pracy GOK – u, inaczej godzin przyjmowania interesantów, a także przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Piątku szczegółowego sprawozdania z działalności za rok 2019.
Pan Burmistrz odpowiedział, że dyrektor GOK – u w Piątku zostanie zobowiązany do przedstawienia takich dokumentów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (26 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 kwietnia 2020, 12:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322