Zapytania i interpelacje radnych - XXI sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.

- Radny Tomasz Kucharczyk
1) Czy działka na ul. Szkolnej (przy mostku), którą Gmina Piątek zamierza kupić pod parking samochodowy ma już uregulowany status własności?. Jeżeli tak, to czy jest szansa wybudowania parkingu przed końcem tego roku?.
- Burmistrz poinformował, że właściciel działki przy ul. Szkolnej z inną osobą
zamienił się działką. W chwili obecnej jeśli Gmina chciałaby kupić powyższą działkę pod parking samochodowy to musi rozmawiać z innym właścicielem. Przy sprzedaży właściciela działki obowiązuje opłata skarbowa w wys. 19%, która po 5 latach nie istnieje. Jeśli Rada Miejska zdecyduje o kupnie działki i  pokryje koszty związane z kupnem działki to właściciel działki wyrazi zgodę na sprzedaż.
Decyzja należy do Rady Miejskiej w Piątku.

- Radny Waldemar Krysiak
1) Uprzejmie proszę o interwencję w Starostwie Powiatowym w Łęczycy w sprawie lepszego dostępu petentów w przypadku rejestracji pojazdów w wydziale komunikacji. Proszę o udostępnienie możliwości obsługi od 10 do 15 osób nierejestrujących się (nie posiadających) numerka. Sprawa dotyczy tego, że telefon do rejestracji jest czynny tylko od godz. 8:00 do 10:00, a numerki są wydawane na jeden dzień następny. Proszę żeby numerki były wydawane chociaż na dwa dni.
- Burmistrz poinformował, że powyższą interpelację prześle do Starostwa Powiatowego w Łęczycy w celu rozpatrzenia.
2) Czy sprawa boiska szkolnego w Czernikowie będzie w najbliższym czasie ruszona, łącznie z budową. Bo rok szkolny, który się kończy, a następny niebawem zacznie wymaga aby dzieci uczęszczające do szkoły miały gdzie ćwiczyć, bo jak wiemy w szkole w Czernikowie nie ma też sali gimnastycznej.
- Budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Czernikowie można wprowadzić do zadań inwestycyjnych w przyszłorocznym budżecie gminy. Decyzja należy do Rady Miejskiej.

- Radny Kamil Florczak
1)Czy prowadził Pan rozmowy z właścicielami samochodów ciężarowych parkujących na targowicy?. Jeżeli tak, to jak osoby te odbierają handlowe soboty
w Piątku?.
- Burmistrz poinformował, że z właścicielami samochodów ciężarowych parkujących na targowicy nie rozmawiał w sprawie handlu w soboty na targowicy.
Od 01.04.2020r. do 31.12.2020r. jest zawarta umowa. Jeśli chcemy wprowadzić handel w soboty na placu targowym w Piątku, to należy wypowiedzieć umowy. Na targowicy jest również wynajęty plac na auto – szkołę. W chwili obecnej nie ma możliwości wprowadzenia handlu w soboty na placu targowym w Piątku.

- Radny Daniel Gorący
1) Czy nie jest stosowne ograniczenie a nawet zakaz parkowania ciągnikom siodłowym ( Tir) na parkingu za Pomnikiem Krzyż?
- Burmistrz poinformował, że jeśli Rada Miejska zobowiąże Burmistrza do wprowadzenia zakazu parkowania TIRÓW na parkingu za pomnikiem Krzyż w Piątku to taki zakaz zostanie wprowadzony.
2) Kto odpowiada za przycinanie trawników przy ul. Łowickiej i Zgierskiej oraz ronda(pytanie związane jest z potrzebą częstszego cięcia trawników).
-Za koszenie trawników przy ul. Łowickiej w Piątku odpowiada ZDW w Łowiczu,
a przy ul. Zgierskiej ZDW w Poddębicach ( to jest własność ZDW).
3) Mieszkańcy ul. Pokrzywnej proszą o wycięcie trawy przy chodniku na wysokości starej mleczarni.
- Do właściciela posesji są wysyłane pisma o zadbanie posesji.
4) Czy mamy informację na jakim etapie są rozmowy i negocjacje Zakładu Energetycznego z użytkownikami gruntów na terenie Gminy Żychlin i Bedlno
po których ma być prowadzona linia wysokiego napięcia do GPZ.
- Rozmowy trwają w powyższej sprawie.
5) Bardzo proszę o zgłoszenie Zarządowi Dróg Wojewódzkich lub Zakładowi Energetycznemu wycięcie uschniętego drzewa, które zagraża linii energetycznej i przechodniom n a ul. Kutnowskiej (około nr 80).
- Drzewo przy ul. Kutnowskiej nr 80 rośnie na prywatnej posesji , w trudnej lokalizacji
pod liniami energetycznymi. Drzewa tego nie chcą wyciąć drogowcy, energetycy ani też strażacy z OSP.
6) Mieszkańcy ul. Kościelnej bardzo proszą o usunięcie pnia, który wystaje na chodniku ulicy i przez który przechodnie potykaj a się (róg ulicy Kościelnej i Szpitalnej) oraz przycięcie drzew, które podczas wiatru i ulewnych deszczy ocierają się o linię energetyczną i zagrażają przechodniom.
- Pień na chodniku przy ul. Kościelnej w Piątku będzie usunięty. Przycięcie drzew będzie zgłoszone do Zakładu Energetycznego w Kutnie.

- Radny Kalusiński Piotr
1) Czy Urząd Miejski w Piątku  korzysta z tarczy antykryzysowej?.
   Jeśli tak to w jakiej kwocie?.
- Do tej pory Urząd Miejski w Piątku nie korzystał z tarczy antykryzysowej.
Na zakupione maseczki ochronne i płyn do dezynfekcji zostało wykonane zestawienie i wysłane do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
2) Czy rolnik z terenu Gminy Piątek, który założy instalację fotowoltaiczną na terenie własnego gospodarstwa może otrzymać ulgę w podatku rolnym?.
- Rolnik, który założył instalację fotowoltaiczną na terenie własnego gospodarstwa  może otrzymać ulgę w podatku rolnym.
Pan W. Kowalkiewicz  Radca Prawny poinformował radnych o ulgach inwestycyjnych w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (24 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 października 2020, 10:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213