Zapytania i interpelacje radnych - XXII sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.

- Radny Piotr Kalusiński
1) Czy istnieje możliwość aby Urząd Miasta Piątek udzielił zwrotnej pożyczki dla trzech stowarzyszeń z terenu Gminy Piątek tj. Balkowa, Goślub – Janowice oraz Piekar, które mają podpisane umowy z Urzędem Marszałkowski w Lodzi na finansowanie w ramach PROW 2014 – 2020?.
Pan Burmistrz poinformował, że Urząd rozpatrzy możliwość udzielenia takiej pożyczki, jeśli tylko pozwolą na to przepisy prawa.

- Radna Agnieszka Wójcik
1) Co możemy zrobić w sprawie lokalnych podtopień oraz zalegającej wody opadowej na poszczególnych ulicach, np. ul. Łęczycka ( przy skręcie w ul. Literacką), ul. Senatorska (zakręt) oraz najważniejszy problem ul. Kościelna (przy głównym wejściu do kościoła)?.
 Pan Burmistrz poinformował, że powyższy temat pojawia się zawsze po obfitych opadach deszczu. Na wymienione ulice należałoby przygotować projekty kanalizacji deszczowej. Ulice Senatorska i Łęczycka są własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast ul. Kościelna należy do gminy. Były już podejmowane próby wykonania takich projektów, ale ze względu na bardzo duże koszty i trudności techniczne zostały odłożone w czasie. Jeżeli radni chcą zająć się tym tematem, to należy zabezpieczyć na te zadania środki finansowe w budżecie gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (3 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 października 2020, 10:35:38)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (13 października 2020, 10:47:31)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304