Zapytania i interpelacje radnych - XXIII sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.

- Radna Urszula Kacperska
1) Panie Burmistrzu proszę w imieniu mieszkańców wsi Włostowice o wycięcie krzaków przy drodze przy posesji Pana (...) i nawiezienie szlaki na drogę na zakręcie od Pana (...) do Pana (...). W drodze są ubytki, a krzaki utrudniają przejazd autobusu wożącego dzieci szkolne.
W imieniu swoim i mieszkańców Dziękujemy.
Pan Burmistrz poinformował, że krzaki przy drodze będą wycięte, a droga będzie naprawiona w październiku b. roku.

- Radny Piotr Kalusiński
1) Prośba o wystosowanie interpelacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie oczyszczenia rowu przy ul. Kutnowskiej w kierunku Piekar.
Pan Burmistrz poinformował, że powyższa interpelacja będzie wysłana do właściciela drogi wojewódzkiej tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu.
2) Prośba o wystosowanie zapytania do PKN ORLEN lub innych koncernów paliwowych w sprawie możliwości wybudowania stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie Gminy Piątek.
Powyższe zapytanie będzie wysłane do stacji paliw Orlen i Huzar.
3) Prośba o przeprowadzenie ponownego wykaszania poboczy przy drogach gminnych. W wielu miejscach dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.
Pobocza przy drogach gminnych będą koszone w tym roku przez ZGKiM w Piątku.
4) Czy istnieje miejsce na terenie Gminy Piątek gdzie mieszkańcy mogliby przywozić gruz ?.
Pan Burmistrz poinformował, że czysty gruz i kamienie można przywieź na teren oczyszczalni ścieków w Piątku po uzgodnieniu z Kierownikiem ZGK i M.

- Radny Tomasz Kucharczyk
1) Na prośbę mieszkańców Piątku proszę o zwrócenie uwagi i interwencję
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w związku z lepszym oznaczeniem łuku drogi wojewódzkiej nr 703, wlot od Łęczycy do Piątku.
W ostatnich miesiącach jedna z naszych mieszkanek jadąc samochodem, narażona została na zderzenie czołowe z samochodem, który przed łukiem rozpoczął wyprzedzanie innego pojazdu.
Na wyprzedzanie w tym miejscu pozwala oznakowanie poziome i pionowe, a nie powinno tak być. Innym problemem na tym odcinku jest również nadmierna prędkość samochodów wjeżdżających od strony Łęczycy.
Proszę o zainteresowanie tematem komisję bezpieczeństwa oraz ZDW w Łodzi.
Pan Burmistrz poinformował, że powyższa interpelacja będzie wysłana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach.
 
- Radny Waldemar Krysiak
1) Czy będą naprawione drogi?. Uprzejmie proszę o naprawę delikatną wyrw i dziur
w drodze w Boguszycach.
Pan Burmistrz poinformował, że w sprawie naprawy dróg powiatowych na terenie gminy rozmawiał w miesiącu czerwcu b. roku z Panem Karolem Niewiadomskim Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy i do tej pory drogi nie zostały
dobrze naprawione.
2) Czy da radę zrobić lub jakoś zadziałać tematem boiska, bo jak wiemy rok szkolny się zaczął, a w programie nauczania jest wychowanie fizyczne. Bo nauczyciele nie mają gdzie realizować podstawy programowej.
Pan Burmistrz poinformował, że w powyższej sprawie będzie prowadzona rozmowa na posiedzeniu wspólnych komisji Rady Miejskiej w Piątku. Na powyższy cel potrzebne są środki finansowe.

- Radna Agnieszka Wójcik
1) Co można zrobić z ul. Nadrzeczną w czasie dużych opadów?. Ponieważ tworzy się tam „rzeka”.
Pan Burmistrz poinformował, że utrzymanie rzek należy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dno rzeki Moszczenicy należy pogłębić.
W tym roku mają rozpocząć się roboty na kanale Moszczenica – Malina w miejscowości Pokrzywnica, Krzyszkowice i na kanale Moszczenica – Struga w miejscowości Pokrzywnica, Boguszyce.
2) Prosimy o zakupienie nowego banera na „skwerek” w Piątku – centrum.
Pan Burmistrz poinformował, że powyższy baner zostanie wykonany i zakupiony.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (2 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 października 2020, 10:37:09)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (13 października 2020, 10:50:05)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308