Zapytania i interpelacje radnych - XXIX sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu.

- Radna Urszula Kacperska
1) Panie Burmistrzu czy są nowe informacje na temat przejęcia szkoły ZSMR przez Miasto Piątek?

- Radny Waldemar Krysiak
1) Czy budowa lub przygotowanie projektu pod boisko przy Szkole Podstawowej w Czernikowie jest jeszcze realne w tym roku, a jeżeli nie w roku to w  tej kadencji, bo jak wiemy nauczyciele nie są w stanie i nie mają gdzie realizować podstawy programowej nauczania wychowania fizycznego z powodu braku sali, a także i boiska?
2) Czy w najbliższym czasie jest w planach połączenie końcówki drogi gminnej w miejscowości Dunaj z końcem drogi zgierskiej w tej samej miejscowości? Wiedząc, że wspólne projekty dawniej były dobrze postrzegane przez instytucje finansujące może w ramach dobrej współpracy zrobić wspólny projekt z gminą Zgierz na cały odcinek drogi od Mysłówki do Śladkowa Rozlazłego na nakładkę  bitumiczną?

- Agnieszka Mikołajczyk
1) Panie Burmistrzu, proszę o usunięcie zakrzaczeń na poboczach drogi Łęka i Orenice. Mieszkańcy skarżą się, że nie mają możliwości wymijania się z innymi pojazdami.
2) Panie Burmistrzu mając na uwadze bezpieczeństwo i życie ludzkie, proszę o przychylenie się do pomysłu Sołtysa Wsi Łęka jak i okolicznych mieszkańców na utworzenie ciągu pieszego lub też pieszo-rowerowego, który znajdowałby się na działce należącej do Gminy Piątek. Takie rozwiązanie przyniosłoby wiele korzyści i zwiększy bezpieczeństwo.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (19 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 lutego 2021, 11:56:47)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (25 lutego 2021, 12:00:58)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 321