Zapytania i interpelacje radnych - XXXI sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu.

- Radny Piotr Kalusiński
1) Czy na terenie Gminy Piątek znajdują się punk ty turystyczne lub gastronomiczne, w których można zrealizować bon turystyczny w kwocie 500,- zł. na każde dziecko? Na obecną chwilę Urząd nie posiada informacji w powyższym temacie. Odpowiedź - będzie udzielona w gazetce samorządowej lub na najbliższej sesji.

- Radny Daniel Gorący
1) Na jakim etapie jest inwestycja budowy gazociągu na terenie Gminy Piątek?
W chwili obecnej nitka gazociągu jest doprowadzona do kotłowni na Osiedlu Konarskiego w Piątku i do miejscowości Broników. Powyższa inwestycja będzie zrealizowana w przyszłym roku. Wnioski o przyłączenie do nitki gazociągu będzie można składać z chwilą prowadzenia prac przy budowie stacji gazowej.

2) Czy nie było by zasadne zamontowanie monitoringu przy szkole podstawowej od strony boiska ze względu na piratów samochodowych i osoby zaśmiecające ten teren (szczególnie w sobotnie i niedzielne popołudnia)? Monitoring przy Szkole Podstawowej w Piątku od strony boiska można zainstalować po skonsultowaniu z dyrekcją szkoły.

3) Mieszkańcy ul. Jana Pawła II uskarżają się na stale zaparkowane samochody (czekające na naprawę), które utrudniają poruszanie się po tej ulicy i czy Urząd Miejski może interweniować w tej sprawie? -
Droga na ul. Jana Pawła II w Piątku jest własnością Gminy Piątek. W związku z tym zostaną przygotowane i wysłane stosowne pisma do właścicieli pojazdów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (26 maja 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 września 2021, 09:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160