Zapytania i interpelacje radnych - XLI sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu.

- Radna Urszula Kacperska
1) Proszę o uzupełnienie dziur szlaką drogi Włostowice Parcele do Włostowic. Jeździ tam autobus szkolny i rolnicy do pól.
Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że na chwilę obecną Gmina Piątek nie posiada szlaki, jeśli tylko będzie możliwość to droga będzie poprawiona.

- Radna Agnieszka Wójcik
1) W imieniu mieszkańców ponownie proszę o rozwiązanie problemu na ulicy Nadrzecznej.
Sytuacja zalewania ulicy, pobocza oraz podwórek mieszkańców powtarza się przy okazji opadów. Znamy przyczynę, ale zależy nam na zapoznaniu się z tematem eksperta w tej materii i podanie rozwiązania. Stan, jaki możemy obserwować choćby dzisiaj , jest niezmiernie uciążliwy.
Uprzejmie proszę koleżanki i kolegów Radnych oraz Pana Burmistrza, nad pochyleniem się nad tym problemem.
Podobne problemy występują chociażby na ulicy Łowickiej ( przy skręcie w ul. Literacką), Kościelnej ( przed głównym wejściem do Kościoła), Senatorskiej ( na zakręcie – przy Sali bankietowej).
Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że jest to problem znany od lat, woda spływa drogami, gmina nie jednokrotnie  próbowała rozwiązać ten problem.
W pierwszej kolejności należy przygotować projekt odprowadzenia wody jednak są to bardzo wysokie koszty. Rozmowy w tej sprawie będą przeprowadzone w przyszłości na posiedzeniu Wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Piątku.

- Radny Waldemar Krysiak  
1) Sołtysi proszą o uwzględnienie ich wynagrodzenia w podwyżkach.
Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki odpowiedział ,że jest to prośba skierowana do pań i panów radnych.
2) Proszę o zebranie drogi jej nawierzchni w celu wyrównania nachylenia nawierzchni, ponieważ wystający środkowy garb drogi już niektórzy kierowcy jadący osobowymi samochodami  zawadzają o nawierzchnię podwoziem.
Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że  w miarę możliwości prace mogą być wykonane jeśli pogoda na to pozwoli.
3) Proszę o wyrównanie drogi między Boguszycami , a Czernikowem na przepuście, który znajduje się na łuku tej drogi.
Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że w tym miejscu występuje problem  z przepustem , który należy wyrównać lub wyciąć i wybudować od nowa.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (20 kwietnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 lutego 2023, 11:44:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56