Zapytania i interpelacje radnych - XLVI sesja


Radny Waldemar Krysiak wystąpił z zapytaniem:
1. Proszę o wprowadzenie do budżetu projektu boiska w Szkole Podstawowej w Czernikowie.
2. Proszę o zmobilizowanie powiatu do złożenia wniosku i wykonanie nakładki w miejscowości Boguszyce i zabezpieczenie środków w budżecie na jej współfinansowanie.
3. Proszę o wyrównanie drogi w miejscowości Dunaj.
 
Ad 1. Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że przy ustalaniu budżetu na 2023 rok Radni Rady Miejskiej w Piątku zdecydują czy wprowadzić projekt budowy boiska w Szkole Podstawowej w Czernikowie do budżetu Gminy Piątek.
 
Ad.2  Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że o ile wiadomo powiat składał wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg lecz droga w miejscowości Boguszyce nie została ujęta, aby położyć nakładkę na drogę radni Rady Miejskiej w Piątku musieliby zdecydować o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia. W najgorszym stanie jest końcówka drogi, która należy już do Powiatu Zgierskiego.
 
Ad 3. Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że w drodze
w miejscowości Dunaj powstały ubytki, do wyrównania drogi należy użyć destruktu oraz tłucznia, na chwilę obecną w budżecie Gminy Piątek nie ma zabezpieczonych środków finansowych na remonty dróg.
 
Burmistrz Piątku przedstawił kosztorys naprawy drogi w miejscowości Janków, 2 km drogi to koszt 522 tys. 841zł.64 gr. w tegorocznym budżecie nie ma zabezpieczonych  takich środków finansowych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (28 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 lutego 2023, 11:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65