Zapytania i interpelacje radnych - XLVIII sesja


- Radny Piotr Kalusiński wystąpił z zapytaniem:
 
W związku z panującym kryzysem. Jakie działania zostały lub zostaną podjęte w kierunku ograniczenia kosztów funkcjonowania Gminy? Jakie mogą być spodziewane oszczędności w budżecie?
 
Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że jest to pytanie, które zostanie omówione na posiedzeniu Wspólnych Komisji, to radni decydują o kosztach. Jeżeli chodzi o oświetlenie dróg nie były podjęte konkretne decyzje, były tylko prowadzone rozmowy. Na chwilę obecną Burmistrz Piątku zaapelował o oszczędzanie prądu w budynku urzędu i w placówkach podległych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (9 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 lutego 2023, 12:00:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66