Zapytania i interpelacje radnych - LI sesja


Radna Małgorzata Gabryelczak wystąpiła z pytaniami:
1. Droga powiatowa przez Pokrzywnicę. Temat wielokrotnie zgłaszany. Problem pogłębia się z każdym miesiącem i dotyczy zarówno pękających krawędzi drogi jak i niedrożnych rowów, co powoduje podtopienia przyległych posesji.
 
Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że ten temat był już zgłaszany do Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy. Burmistrz wraz z Dyrektorem ZDP
w Łęczycy jesienią ubiegłego roku objechali wszystkie drogi powiatowe położone na terenie Gminy Piątek , zgłoszone zostały wszystkie problemy podnoszone przez mieszkańców. Faktycznie na drodze w Pokrzywnicy uszkodzenia doprowadzają do zapadania się pobocza. Naprawa tej drogi należy do Zarządu Dróg Powiatowych
w Łęczycy. Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki zaapelował do mieszkańców Gminy Piątek, aby nie podorywali dróg i rowów ponieważ powoduje to podtopienia. Przy niektórych drogach na terenie gminy nie ma rowów, żeby wykopać rów musi być zgoda wszystkich mieszkańców. Burmistrz Piątku poprosił również , aby nie wyrzucać do rowów kamieni, krzaków, żeby nie zaorywać rowów. ZGKiM i pracownicy robót publicznych prowadzą na terenie Gminy Piątek wycinkę krzaków przy drogach gminnych, które przeznaczone są do remontu. Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki poinformował, że czyszczenie przepustów należy do właścicieli działki.
 
2. Na jakim etapie jest budowa drogi w Pokrzywnicy na wysokości Stacji Uzdatniania Wody?
Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział , że w dniu 1 marca 2023 r. został ogłoszony przetarg odnośnie drogi w Pokrzywnicy.
 
Radna Agnieszka Góralczyk  wystąpiła z pytaniem:
Panie Burmistrzu , mieszkańcy wsi Orenice ( mieszkający w kierunku tzw. Łysej Góry) dopytują , kiedy będzie droga , ponieważ dowożą dzieci do szkół jak również dojeżdżają do pracy i w okresie jesienno- wiosennym droga jest w tak opłakanym stanie, że przejazd jest wręcz niemożliwy. Mieszkańcy jeżdżą więc przez Rogaszyn nadrabiając wiele kilometrów dziennie.
 
Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że przebudowa tej drogi może nastąpić po wprowadzeniu tego zadania do budżetu gminy, jeżeli Rada Miejska przeznaczy środki finansowe na projekt budowy drogi wtedy będzie można szukać środków na jej budowę. Droga w Orenicach jest drogą szlakową w okresie jesienno- wiosennym po opadach deszczu droga faktycznie jest w złym stanie. Burmistrz Piątku poinformował również, że droga ta miała 2,5 m szerokości – Gmina Piątek
w porozumieniu z powiatem odzyskała od Skarbu Państwa powierzchnię i poszerzyła drogę w Orenicach do 15 m. szerokości. Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki poinformował, że została przywieziona szlaka, naprawa drogi będzie przeprowadzona w miesiącu marcu.
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (1 marca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 kwietnia 2023, 08:22:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51