Zapytania i interpelacje radnych - LII sesja

Radna Urszula Kacperska wystąpiła z zapytaniem:  
W imieniu mieszkańców Jankowa, którzy ciągle pytają mnie o remont drogi o odpowiedź na prośbę którą złożyli na piśmie w dniu 03.08.2022 r. w sprawie naprawy drogi będąc na Sesji Rady Miejskiej. W obecnej chwili droga wymaga utwardzenia destruktem. Koszt po rozmowie z wykonawcą wynosi 500 tys. zł. Na Wspólnych Komisjach uzgodniliśmy z Panem Przewodniczącym i z Radnymi, że wprowadzimy naprawę tej drogi do zadań inwestycyjnych na rok 2023. Nie wiem dlaczego, ale do tego nie doszło i do tej pory mieszkańcy nie wiedzą co dalej. Ja jako Radna od zawsze tj. od 16 lat proszę o remont.
Proszę o pozytywne tym razem załatwienie sprawy.
Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że sprawa naprawy drogi w Jankowie powraca niejednokrotnie na obrady Sesji Rady Miejskiej. Na utwardzenie drogi w Jankowie potrzebna jest kwota 500 tys. zł., takich środków finansowych nie ma w budżecie Gminy Piątek. W budżecie na remont dróg gminnych zabezpieczona jest kwota 300 tys., a samo łatanie dziur na terenie gminy pochłania środki finansowe w wysokości 100 tys. zł., należy także sprowadzać szlakę co też jest kosztowne, należy utwardzać pobocza, czyścić przepusty. W budżecie brakuje pieniędzy dlatego  trzeba było dokonać przesunięć środków finansowych, zdjęto finanse z zadania renowacji studni w Piątku.  Na budowę dróg przyznano z Polskiego Ładu dla Gminy Piątek kwotę w wysokości  4 mln. 750 tys., wkład własny zabezpieczony w budżecie  gminy to kwota 240 tys. zł., na tą chwilę po rozstrzygnięciu przetargu nie ma w budżecie pieniędzy na remont dróg. Także firmy prowadzące działalności na terenie Gminy Piątek znajdują się w trudnych sytuacjach finansowych. Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki poinformował , że koszty wciąż rosną, sam koszt oświetlenia ulicznego za miesiąc luty 2023 r. wyniósł około 65 tys. zł. , na jedną lampę w miejscowości Jasionna firma energetyczna wystawiła rachunek na kwotę 2 600 zł. Gmina odwołała się od tego rachunku, sprawa ciągnie się kilka miesięcy. Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki poinformował, że jeżeli znajdą się fundusze z zewnątrz to drogi zostaną wyremontowane.
 
Radny Paweł Budner wystąpił z prośbą:
Prośba o zgłoszenie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o remont przepustu przy drodze nr 702 w Krzyszkowicach jadąc w kierunku Łodzi po prawej stronie.
Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że należy zgłosić sprawę do Pana M. Olczaka pracownika Urzędu Miejskiego w Piątku, który pojedzie na miejsce celem dokonania oględzin przepustu, wykona zdjęcia. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich zostanie wysłane pismo z prośbą o oczyszczenie przepustu.
 
Radna Małgorzata Gabryelczak wystąpiła z zapytaniem: 
Mieszkańcy Pokrzywnicy zwracają się z prośbą aby za pośrednictwem Urzędu złożyć zapytanie do firm od światłowodu dlaczego niektórzy mieszkańcy nie mogą się podłączyć do światłowodu.
Burmistrz Piątku Pan Krzysztof Lisiecki odpowiedział, że gmina stara się informować firmy, które kładą światłowód o miejscach gdzie jest zapotrzebowanie na położenie linii internetowej, nie zawsze firmy zgłaszają się do Urzędu z informacją o zamiarze położenia światłowodu w niektórych miejscach biegną dwie linie w innych miejscach nie ma go w ogóle. Planowane jest spotkanie z firmą, która będzie kładła światłowód, podczas prowadzonych rozmów firma zostanie poinformowana w jakich miejscach na terenie Gminy Piątek jest największa potrzeba na położenie światłowodu. Lokale wyborcze muszą być wyposażone w internet. Burmistrz Piątku poinformował, że po rozmowach z firmą  poda informację kiedy będzie położona linia światłowodu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (5 kwietnia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2023, 11:45:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49