Piątek może być miastem

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piątek

Dlaczego chcemy przywrócenia praw miejskich dla miejscowości Piątek?

Od wielu lat czyniliśmy starania, aby móc wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich miejscowości Piątek, dziś jesteśmy na to gotowi. W 2020 roku przypada 150. rocznica odebrania nam praw miejskich. Uznaliśmy, iż nadszedł właściwy moment, aby wystąpić z wnioskiem o przywrócenie tych praw miejscowości, która przez dominujący okres swojej historii była miastem, a prawa miejskie utraciła wskutek czynu niepodległościowego w okresie zaborów. To polski król, przed 1339 rokiem, nadał Piątkowi prawa miejskie, a car w 1870 roku nam je odebrał w odwecie za udział obywateli w Powstaniu Styczniowym.   Niech przywrócenie praw miejskich miejscowości Piątek stanie się hołdem dla tych jego mieszkańców, którzy na ołtarzu walki o niepodległość Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę – swoje życie.  
Piątek spełnia wszelkie kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:
- Wielowiekowa, bogata historia Piątku jako miasta,
- Układ urbanistyczny - zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki,
- Infrastruktura miejska - ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, nowoczesne media telekomunikacyjne, selektywna zbiórka odpadów itp.,
- Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (biblioteka, ośrodek kultury, siedziba dekanatu) oraz dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe, obiekty sportowe, dwa ośrodki zdrowia, posterunek policji, handel, przemysł, cykliczne imprezy kulturalne i turystyczne, itp.),
- Większość mieszkańców Piątku jest zatrudniona poza rolnictwem,
- Miejscowość Piątek jest Geometrycznym Środkiem Polski.


Argumenty przemawiające za uzyskaniem praw miejskich:
- Piątek to miejscowość intensywnie rozwijająca się o rosnącym znaczeniu gospodarczym, dużym potencjale kulturalnym i turystycznym na mapie województwa łódzkiego,
- To druga co do wielkości miejscowość na terenie powiatu łęczyckiego, największa we  wschodniej części powiatu łęczyckiego (1 740 mieszkańców – 31.12.2018 r.), 
- Wzrost rangi i znaczenia całej Gminy Piątek,
- Aktywizacja gospodarcza - ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy,
- Dostęp do środków z funduszy europejskich adresowanych zarówno dla miast, jak i obszarów wiejskich,
- Przyciągnięcie nowych inwestorów,
- Poprawa sytuacji na rynku pracy,
- Podniesienie atrakcyjności Piątku w oczach młodych ludzi,
- Wzrost rangi miejscowości na mapie województwa łódzkiego.


Najczęściej stawiane pytania i wątpliwości
- Wzrost podatków - nieprawda, gdyż wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości,
- Wzrost opłat za wodę, wywóz śmieci, przedszkole i innych opłat lokalnych - nieprawda, gdyż opłaty te ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości,
- Utrata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - nieprawda, gdyż dodatek wiejski przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, czy miasta,
- Zmniejszenie subwencji oświatowej - nieprawda, wysokość subwencji nie zależy od statusu miejscowości,
- Utrata możliwości uzyskania środków unijnych dla wsi - nieprawda, ponieważ gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich, tak jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą ubiegać się o środki przeznaczone dla ośrodków miejskich,
- Likwidacja dopłat rolniczych - nieprawda, gdyż rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi
- Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim - nieprawda, nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak i miasta,
- Utrata stypendiów unijnych dla mieszkańców wsi - nieprawda, gdyż prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z miejscowości do 5 tys. mieszkańców,
- Konieczność wymiany dowodów osobistych - nieprawda, gdyż dowody podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności,
- Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja - nieprawda, gdyż będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, GOK) nie muszą zmieniać swoich nazw,
- Wzrost administracji - nieprawda, gdyż jest to zależne jedynie od ustaleń samorządu,
- Wyższa pensja burmistrza - nieprawda, gdyż pensję burmistrza, taką samą jak pensję wójta, ustala samorząd wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców,

O przywróceniu statusu miasta zadecydują Mieszkańcy naszej Gminy!
W dniach od 20 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy  Piątek w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Piątek.
W tym terminie odwiedzą Państwa w domach Pełnomocnicy ds. konsultacji, które zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie obecny w domu podczas konsultacji, a zechce oddać swój głos, będzie mógł to uczynić w dniach 3 i 10 marca 2019 r. (niedziele) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Piątek, sala konferencyjna w obecności Pełnomocnika ds. konsultacji.
Nie bójmy się!  Zdecydujmy sami!  Każdy głos jest bardzo ważny!
 
                                                                                              Wójt Gminy Piątek
                                                                                        /-/ mgr Krzysztof Lisiecki

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lutego 2019, 12:09:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 782