Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 20 lutego 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Piątek w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Piątek


Na podstawie Uchwały nr V/25/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek, ogłasza się co następuje:
 
§ 1. W terminie od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r.  będą przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Piątek w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Piątek.
 
§ 2. 1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych.
 
2.W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoja opinię wpisując wyraz:
1) „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Piątek,
2) „NIE” – jestem przeciwny, 
3) „0” – wstrzymuję się od głosu

3.Konsultacje przeprowadzą Pełnomocnicy ds. konsultacji.

§ 3.
Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.
 
                                                                                                   WÓJT GMINY PIĄTEK
                                                                                              /-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Obwieszczenie (54kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 lutego 2019, 07:18:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741