Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 lipca 2019 r.

Poz. 1416
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zarządza się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. ustala się granice następujących gmin:
1) w województwie lubuskim, miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski i w powiecie gorzowskim - gminy Santok przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski części obsza­ru obrębu ewidencyjnego Wawrów, to jest działek ewidencyjnych nr 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5, o łącznej powierzchni 0,12 ha, z gminy Santok;
2) w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim - gminy Pątnów i gminy Wierzchlas przez włączenie do dotych­czasowego obszaru gminy Pątnów części obszaru obrębu ewidencyjnego Laszew Rządowy, to jest działek ewidencyj­nych nr 394/1, 394/2, 395/1, 395/2 i 372 oraz części działki ewidencyjnej nr 518 (droga), o łącznej powierzchni 12,78 ha, z gminy Wierzchlas. Linia podziału działki nr 518 przebiega od punktu granicznego leżącego w narożniku działki nr 395/2 oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 102.01-174 do punktu przecinające­go działkę drogową nr 518 pod kątem prostym do granicy działki nr 372 określonego w układzie współrzędnych pła­skich prostokątnych PL-2000 współrzędnymi X: 5666934.72 Y: 6545105.62;
3) w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim - gminy o statusie miasta Łaziska Górne i gminy o statusie miasta Orzesze przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Łaziska Górne części obszaru obrębu ewidencyjnego Orzesze, to jest działek ewidencyjnych nr 881/369, 887/372, 889/373, 890/373, 891/373, 958/368, 962/370, 963/370, 965/371, 966/371, 967/371, 968/373, 969/373, 971/370, 972/370, 973/370, 974/372, 975/372, 976/368, 978/369 i 979/369, o łącznej powierzchni 3,72 ha, z gminy o statusie miasta Orzesze.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2020 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
1) Lututów - w gminie Lututów, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
2) Piątek - w gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
3) Czerwińsk nad Wisłą - w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;
4) Klimontów - w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim, w województwie świętokrzyskim (...)

Rozporządzenie Rady Ministrów (518kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Ministrów (26 lipca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 sierpnia 2019, 10:04:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Nadolski (20 sierpnia 2019, 10:31:28)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1051