Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informujemy, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r. (piątek) w godzinach pracy urzędów gmin/miast.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego):
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w tych wyborach;
4) swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, będący w rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego.
Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmieniona uchwałą Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących:
1. załącznik nr 1 - komitety wyborcze.
2. załącznik nr 2 - wyborcy.


Komisarz Wyborczy                                      Komisarz Wyborczy
w Łodzi I                                                      w Łodzi II
/-/ Joanna Pieńkowska                                /-/ Katarzyna Marat

Zgłoszenie kandydatów na członków obwowdowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. (480kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Pieńkowska, Katarzyna Marat (16 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 sierpnia 2019, 12:21:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403