POSTANOWIENIE NR 696/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), postanawiam, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się terytorialne i obwodowe komisje wyborcze z zasięgu działania Komisarza Wyborczego w Łodzi II powołane w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. po wykonaniu ich ustawowych zadań.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Postanowienie (632kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (22 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 października 2019, 09:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179