UCHWAŁA NR 7/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR 7/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 2019 r. (sygn. akt I NSW 342/19) w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r., Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesław Kozielewicz (10 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 lutego 2020, 08:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285