ZARZĄDZENIE NR 1/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Piątku.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) zarządza sie, co następuje:
§ 1. Urzędowi Miejskiemu w Piątku nadaję Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątek.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 1/2020 (5535kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 stycznia 2020, 14:11:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460