ZARZĄDZENIE NR 3/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.)zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Martynę Kacprzak do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§ 2. Traci moc upoważnienie z dnia 02 lipca 2018r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 3/2020 (147kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 13:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635