ZARZĄDZENIE NR 5/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku do realizacji zadań wynikających
z ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny i do wydawania decyzji
administracyjnych

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1390 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Martynę Kacprzak do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy i do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2. Traci moc upoważnienie z dnia 02 lipca 2018r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 5/2020 (143kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 13:24:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437