ZARZĄDZENIE NR 6/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.)

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Udzielam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Martynie Kacprzak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1 oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.)

§2. Traci moc Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Piątek z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 6/2020 (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 13:26:08)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 lutego 2020, 10:07:53)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 748