ZARZĄDZENIE NR 8/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie art. 178 ustawy z dnia 09 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zrn.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Martynę Kacprzak do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji.

§2. Traci moc upoważnienie z dnia 10 października 2018r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 8/2020 (147kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 13:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450