ZARZĄDZENIE NR 14/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz 506) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz.869) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XV/83/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiące integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 14/2020 (6203kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 14:05:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209