ZARZĄDZENIE NR 26/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XVIII/98/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącymi integralną cześć zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 26/2020 (558kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 kwietnia 2020, 13:59:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485