ZARZĄDZENIE NR 27/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 9 kwietnia 2020r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),postanawiam:

§1. W celu udzielania zamówień publicznych w Gminie Piątek powołuję komisję do przeprowadzania postępowań przetargowych zwaną „komisją przetargową” w następującym składzie:
1. Pan Remigiusz Ratajski - przewodniczący
2. Pan Radosław Łoniewski - członek
3. Pani Daria Matusiak - członek
4. Pani Anna Szczepaniak - członek
5. Pan Jacek Michalski - członek

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek.

Zarządzenie nr 27/2020 (154kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 maja 2020, 08:30:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229