ZARZĄDZENIE NR 32/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczyni Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ I. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwalą Nr XIX/11 1/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 32/2020 (2684kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165